Regspe

MEDLING

Globální péče o zdraví

Po vyplnění a odeslání níže uvedeného formuláře vás bude kontaktovat náš pracovník a poskytne vám podrobné informace o závodních prohlídkách u nás.

 

Vaše firma:


Pracoviště (adresa):


Kontaktní osoba (jméno a příjmení):


Telefon na kontaktní osobu:


Email na kontaktní osobu:


Počet záměstnanců, pro které potřebujete závodní prohlídky:


Nejvyšší rizikové kategorie na vašem pracoviští, např. 1, 2 nebo 3 **:

**(dle kategorizace prací a pracovišť vypracovaná ve smyslu ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví)

...