prevence    Úvodní strana                                                                                    Kontakt

Bezplatné preventivní vyšetření dospělých osob

O jaké vyšetření se jedná a čemu říkáme „90 dní   pro   90 let“ ?

 


Účelem preventivního zdravotního vyšetření je odhalit skryté zdravotní stavy, které s postupem času mohou způsobit nemoci nebo přejít na vážná onemocnění.

 

Některé ordinace praktických lékařů sponzorují a provádějí obsáhlejší preventivní vyšetření než je to základní (Základní preventivní zdravotní vyšetření je hrazeno veřejnými zdravotními pojišťovnami, jeho obsah je stanoven vyhláškou č. 70/2012 Sb. a klient má na toto vyšetření nárok při registraci u nového praktického lékaře a pak jednou za 2 roky). V naší ordinaci preventivní vyšetření u indikovaných osob mimo jiné obsahuje tato bezplatná vyšetření, z nichž některá jsou sponzorována Českou Laboratorní s.r.o.:ABI (kontrola tlaku tepen a průtoku krve v dolních končetinách pomocí ultrazvuku). Toto vyšetření může odhalit ischemickou chorobu na tepnách dolních končetin, která se často projevuje jako bolest nohou při chůzi.Audiometrie (vyšetření sluchu). Toto vyšetření může včas odhalit skrytou nedoslýchavost.Spirometrie (funkční vyšetření plic). Toto vyšetření může odhalit asthma bronchialis nebo chronické obstrukční onemocnění plic, které se často projevují chronickým kašlem nebo potížemi s dechem.EKG.   Toto vyšetření může odhalit srdeční arytmie, ischemickou chorobu

srdeční atd.Kontrola množství tuku v těle a BMI. Pomocí tohoto vyšetření se vypočítá riziko kardiovaskulárního onemocnění.

Dále

 

- Celkové vyšetření u lékaře.

- Základní odběr krve, např. krevní obraz, cukr, jaterní testy, cholesterol, sedimentace atd.

- Specifický odběr krve, např. vitaminy, testy na prostatu u muže, HIV a chlamydie (pokud o to má klient zájem), testy na štítnou žlázu atd.

- Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku u osob starších než 50 let

- Mamografie u žen nad 45 let

 

Pokud výsledky výše uvedených testů nebudou v normě, budeme pátrat po důvodu a to eventuelně ve spolupráci se specialisty. Například, pokud během testu bude odhalen jakýkoliv problém se srdcem, klient muže být odeslán (a to bezplatně) na další speciální vyšetření, eventuelně na konzultace s kardiologem. Bude také zahájena léčba, pokud to bude nutné a klient s tím bude souhlasit.

 

Výše uvedené preventivní vyšetření provádíme pro naše registrované klienty. Lidé, kteří u nás nejsou registrovaní, mohou toto bezplatné vyšetření absolvovat v naší ordinaci při krátkodobé registraci, tedy na dobu 90. dnů. Po absolvování tohoto vyšetření je možné, aby se od nás odregistrovali a vrátili se ke svému původnímu nebo jinému praktickému lékaři a to bez udání důvodu a bez finanční sankce. Tito klienti navíc od nás obdrží výpis ze zdravotní dokumentace s veškerými výsledky proběhlého testu, aby jejich nový praktický lékař mohl pokračovat s dovyšetřením, pokud bude potřeba. Odregistrování nových klientů z naší ambulance po 90. dnech není samozřejmě podmínkou, ale dává nám prostor pro vyšetření dalších neregistrovaných zájemců. Vrátit se k nám a opakovat výše uvedená bezplatná vyšetření jednou za dva roky je samozřejmě možné.

 

Věříme, že dnešní medicína dokáže prodloužit život kvalitně a doufáme, že se každá osoba dožije 90 let a v kvalitnější kondici – proto akce 90 dní pro 90 let.

 

Další informace najdete zde.