LP - MUDr Faal - profil a sluzby

Stručný profil MUDr. Masouda Faala

 

Promoval na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003.

2004-2005 praxe v nemocnice St.George's, Londýn, Velká Británie.

2006-2011 praxe v Krajské nemocnici Liberec.

06-07/2012 praxe v University College London Hospital, Londýn, Velká Británie.

 

Specializace: registrován v České republice i v Anglii jako všeobecný praktický lékař

(zapsán i ve specialním oboru urgentní mediciny)

 

Akademická aktivita: doktorantské studium (výzkum) v oboru metabolické poruchy na interní klinice první lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze 2011-2015

 

Kurzy:

12/2013 Optimalizace použití antibiotik v praxi, "Stanford University", USA

 

MUDr. Masoud Faal - Služby

 

Léčba akutních a chronických onemocnění

Tlakový holter (ambulantní monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin)

Infuzní terapie

Opichy - páteř, bursy (tíhové váčky)

ABI (vyšetření které slouží zjištění, nebo vyloučení ichemické choroby dolních končetin)

Okultní krvácení (prevence nádoru tlustého střeva)

EKG (elektrokardiogram)

Předoperační vyšetření

Dispensarisace pacientů s poruchami metabolismu lipidů, diabetes, vysoký krevní tlak, atd.

CRP (C-reaktivní protein)

Stanovení krevního cukru glukometrem

Odběr krve a moče pro laboratorní testy

Pravidelné preventivní lékařské prohlídky