Medterm

MEDLING

Globální péče o zdraví

LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE A LINGVISTIKA

 

V profesionální komunikaci hrají speciální termíny a slovní zásoba hlavní roli při předávání informací. Špatně užitý termín může vést k nepochopení a strašlivým chybám v profesionální komunikaci. Čím je téma citlivější, tím důležitější roli hraje odborná terminologie. Důležitost jednotné terminologie se nejlépe projeví v mezinárodní komunikaci, kde kvůli kódování a dekódování jazyků (tedy překladu) může jediný špatně použitý termín způsobit obrovské problémy a značné finanční ztráty.

O to důležitější je standardizace odborné terminologie v závažných profesních oblastech jako je právě medicína, kde jde o zdraví a životy lidí. Z toho pramení profesní standardizace lékařské terminologie pro mezinárodní organizace, která je zde dvakrát tak důležitá.

Právě proto používáme v Medlingu standardizovaný a automatický systém pro řízení terminologie. Od všech našich partnerů očekáváme, že tento systém využijí, a pro veškerou svou komunikaci a dokumentaci budou používat terminologii, kterou jsme standardizovali a neustále ji vyvíjíme.

K tomu používáme nejmodernější software a programy pro řízení terminologie a konzultujeme akademická pracoviště, která se zabývají terminologií a lingvistikou latinského jazyka.

 

Terminologii a latinskou lingvistiku konzultujeme s těmito partnery: