Hitec

MEDLING

Globální péče o zdraví

 

Pokročilé lékařské vynálezy a technologie

 

V Medlingu usilujeme, v globalním měřítku a nejvyšších etických standartech o to, aby pacienti měli přístup k bezpečným a účinným lékařským produktům. Jedním z našich hlavních cílů je prezentovat moderní lékařské technologie k dosažení zdravějšího života pro každého v každém koutě světa. Zastupujeme společnosti v rozmezí od největších k nejmenším inovátorům zdravotnické techniky z různých zemí.

 

Usilujeme i o spravedlivý přístup pacientů k moderní lékařské technice na klíčových trzích, včetně Asie a Afriky. Spolupracujeme s obchodními sdruženími k podpoře využití moderních lékařských technologií a to i v zemích se slabší ekonomikou. Jednáme jako společný hlas pro ty, kteří vyrábějí zdravotnické prostředky, diagnostické přípravky a zdravotnické informační systémy, aby poskytovali lékařům nejlepší nástroje k diagnostice a léčbě pacientů.